Vinduesindustriens tekniske bestemmelser

Disse Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre er af VinduesIndustrien udformet som en branchestandard, der skal sikre forbrugerne et produkt, hvor en række mindstekrav til god kvalitet er opfyldt.

 

Bestemmelserne beskriver og specificerer en række krav til virksomhedens organisation, produktoplysning, produktionsapparat, kvalitetsstyring, materialer og udførelse samt ud- faldskrav til det færdige produkt. Bestemmelserne indeholder også regler i forbindelse med certificering af produkterne. Noterne skal betragtes som vejledningsstof.

 

Det er således bestemmelsernes formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, har en så høj materiale- og udførelsesmæssig standard, at det mindst svarer til kravene i disse Tekniske Bestemmelser og virksomhedens egen omtale og mærkning af produktet.

 

Denne sikring gennemføres ved, at bestemmelserne revurderes mindst en gang årligt. Bestemmelserne administreres af et af VinduesIndustrien nedsat Teknisk Udvalg.

 

Denne udgave af bestemmelserne er godkendt af VinduesIndustriens Tekniske Udvalg i juli 2010.

 

Anvendelse af de Tekniske Bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.