BR15

I forhold til BR10 er der kommet mærkbare stramninger på energiområdet – det mærkes ikke mindst for vinduer. For nybyggeri anvendes det hidtil gældende princip om energirammer, blot er kravene strammet med ca. 25 %.

For tilbygninger anvendes ligeledes de samme principper som hidtil, blot er kravet til U-værdi for vinduer og yderdøre strammet fra 1,50 til 1,40W/m2 K. For ombygninger er der sket en principiel ændring i den måde, kravet til vinduer stilles på.
 
Energitilskuddet, E-værdien, har været anvendt i mange år i anden sammenhæng. Nu tages den for første gang ind i bygningsreglementet i form af Eref, som er energitilskuddet for et referencevindue, der defineres som et 1-fl. vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m og forsynet med producentens standardrude.

En anden radikal ændring er, at kravet nu ikke kun gælder for facadevis udskiftning af vinduer, men også for enkeltudskiftninger.
Der er tale om en betydelig forenkling i den måde, kravet stilles på.
For ”Mindste varmeisolering” er der også sket en principiel ændring, idet Uværdi kravet til vinduer nu er erstattet af et krav til Eref – samme krav som under ombygning. Det er således første gang solens energitilskud regnes med i kravet til mindste varmeisolering.
 
For sommerhuse anvendes samme princip som hidtil. Blot er kravet til U-værdi for vinduer og yderdøre strammet fra 2,00 til 1,80W/m2 K.
 
BR15 træder i kraft fra 1/7-2016