STM tilbyder energibesparende og miljøvenlige løsninger i fyrretræ, træ/alu og mahogni.

 

 

 

Go 2 Green logo

 

 

STM producerer vinduer som opfylder lovgivningens skrappeste krav - A mærkning

Vinduerne er et af de byggematerialer, der historisk set har påført det største varmetab til bygninger. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige energiklasse til dit hjem.

U-værdi:

Varmetabet ved vinduer og døre opgøres i U-værdi
og er udtryk for energi, der passerer gennem 1 m2 af en
bygningsdel pr. sekund ved en temperaturforskel på 1 grad
mellem ude- og indenfor og benævnes som W/m2K. U-værdien kan være op til 6,0 W/m2*K, hvilket er meget høj
sammenlignet med en isoleret bygningsdel. De bedste vinduer
er med 3-lag energiglas med lavt energitab på under 1 W/m2*K.

G-værdi:

G-værdien er et udtryk for gratis­varme. Den fortæller, hvor stor en del af den solenergi, der rammer ruden udvendigt, passerer gennem ruden og ind i rummet. G-værdien er et tal mellem 0 og 1, og jo højere g-værdi, jo mere gratisvarme kommer der ind i rummet.

Eref:

Energitilskuddet beregnes ud fra U- og g-værdien efter formlen Eref(kWh/m2·år) = 196,4 · Gw - 90,36 · Uw. Hvis værdien er negativ, betyder det et netto varmetab. Hvis den er positiv, får bygningen et netto varmetilskud. Placeres vinduer korrekt i forhold til solen, kan der over året tilføres mere energi end der tabes.

Derfor er kravet jf. Bygningsreglementet, at energitilskuddet (forholdet mellem varmetab og varmetilskud fra solen) ved udskiftning mindst må være på -17 kWh/m2/år svarende til kravene i BR 2015.

 

 

 

 

Energi